A un B programmas datorikā, 12 /32 / 160 / 240  stundas

Programmas mērķauditorija: pamatskolas skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība
Norises vieta: Liepāja
Kontaktpersona: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv
Programmas vadītājs: Dzintars Tomsons, tālr.: 29471460, e-pasts: dzintars.tomsons@liepu.lv

Skip course categories