Programmēšanas konkurss skolotājiem no 2020.gada 20.februāra līdz 19.martam

Programmēšanas konkurss skolotājiem no 2019.gada 4.marta līdz 5.aprīlim
(uzdevumu teksti, risinājumu iesniegšana, vērtējuma saņemšana u.c.)