ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) mūžizglītības kursu vietne

Projekta logo

Kurss tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) atbalstu