Skolotāju mūžizglītības programmas datorikā, 12 /32 / 160 / 240  stundas

Programmas mērķauditorija: pamatskolas skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība
Norises vieta: Liepāja
Kontaktpersona: Ieva Lika, tālr.: 28777311, 63425477; e-pasts: ieva.lika@rtu.lv
Programmas vadītājs: Dzintars Tomsons, tālr.: 29471460, e-pasts: dzintars.tomsons@rtu.lv

Skip course categories