Programmēšanas konkurss skolotājiem no 2021.gada 11.marta līdz 8.aprīlim
(uzdevumu teksti, risinājumu iesniegšana, vērtējuma saņemšana u.c.)

Programmēšanas konkurss skolotājiem no 2020.gada 20.februāra līdz 19.martam

Programmēšanas konkurss skolotājiem no 2019.gada 4.marta līdz 5.aprīlim
(uzdevumu teksti, risinājumu iesniegšana, vērtējuma saņemšana u.c.)