PROGRAMMĒŠĀNAS PAMATI 10.KLASEI, I SEMESTRIS
Pedagogs: Inta Znotiņa

Dzīve mūsdienās bez informācijas tehnoloģijām vairs nav iedomājama. Sabiedrība dažādās dzīves jomās izmanto datorus, viedtālruņus, planšetdatorus, robotus un citas datorvadāmas ierīces, kuru darbu vada dažādas programmas. Arī katrs no mums ir saskāries ar dažādām programmām - datorspēles, interneta pārlūkprogrammas, teksta un grafiskie redaktori, skaņas un video apstrādes programmas u.c. Lai mēs iepriekš uzskaitītās ierīces un programmas varēu izmantot, kādam ir jāizveido šīs programmas. 

Mācību priekšmets "Programmēšanas pamati" papildinās "Informātikā" gūtās zināšanas un tā ietvaros katram būs iespēja - apgūt teorētiskos jautājumus, kas saistīti ar datortehnoloģijām un programmēšanu; gūt praktiskās iemaņas nelielu programmu izstrādē; kā arī, gūtu priekšstatu, kā notiek apjomīgu programmu izstrāde, kas pēc vidusskolas beigšanas ļaus pieņemt pārdomātu lēmumu par to, vai saistīt savu turpmāko studiju procesu un darba dzīvi ar programmēšanu un datorzinātnēm.

Mācību priekšmeta apguvei būs nepieciešams dators, vēlams ar Windows operētājsistēmu, piekļuve internetam un teksta redaktors. Visa papildus uzstādāmā programmatūra tiks norādīta konkrētajos mācību materiālos un to varēs uzstādīt savos datoros legāli bez maksas.

Mācību gada pirmajā semestrī paredzēts apgūt sekojošas tēmas:

1. Informācija un informācijas sabiedrība;
2. Algoritmi, to pieraksta veidi;
3. Programmēšanas valodas un to iedalījums. Kompilatora un interpretatora jēdziens;
Ieskaite #1;
4. Drošības tehnika un ergonomika darbā ar datoriem;
5. Pirmās programmas sastādīšanas;
6. Mainīgie un darbs ar tiem. Lineāru programmu sastādīšana;

Ieskaite #2.

Lai labāk apgūtu mācību vielu, pēc iepazīšanās ar konkrēto tēmu, ieteicams izpildīt paškontroles uzdevumus.

Darba vērtējumu 1. semestrī veidos mājas darbu un 2 ieskaišu vērtējums. Lai varētu kārtot ieskaiti, jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem iepriekšējo tēmu mājas darbiem. Izpildītos mājas darbus sūtiet vēstulē kā pielikumu.

Pildot mājas darbus vai neskaidru jautājumu gadījumā varat rakstīt vēstuli vai, iepriekš norunātā laikā, saņemt Skype konsultāciju. Gatavojoties ieskaitēm, būs pieejamas online konsultācijas vebināru formā, kurās aplūkosim dažādus praktiskus piemērus un atbildēšu uz neskaidrajiem jautājumiem. 

Ieskaites sastāvēs no divām daļām - teorijas testa un praktiskajiem uzdevumiem.