Robotu programmēšanas konkursa nolikums un dažas lietderīgas LabView programmas